Sökning: "Fanny Andersson"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden Fanny Andersson.

 1. 11. På jakt efter det erfarna landskapet : skillnader mellan hur landskap konstrueras när det kroppsligen erfars och hur det konstrueras i planeringens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niklas Andersson; Fanny Sundberg; [2016]
  Nyckelord :landskap; diskursanalys; diskursteori; landskapsanalys; metod för landskapsanalys; landskapsplanering; erfara landskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om landskap och planering, mer bestämt om olika landskapssyner och hur de återspeglas i planeringens beslutsunderlag. Planerare och medborgare tenderar att värdera landskap och platser olika. LÄS MER

 2. 12. ”FITTRANSPLANTATION” En kvalitativ studie om eventuellt styrande normer och värderingar i relation till förlossning samt mödrars skador som uppkommit i samband barnafödande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Angelica Andersson Catic; Fanny Smith; [2015-10-05]
  Nyckelord :Förlossning; naturligt; riktig kvinna; könsnormer; skam;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en kvalitativ studie skriven av två socionomstudenter som studerar vid Göteborgs Universitet, studien är baserad på totalt fem semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att undersöka mödrars eventuella skador som uppkommit i samband med sin egen förlossning. LÄS MER

 3. 13. Employee Referral Vad driver anställda att rekommendera potentiella medarbetare till en tjänst? : - För företag med rekryteringsbehov.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Andersson; Fanny Schmidinger; [2014]
  Nyckelord :Employee referral; recommendation; motives; factors; intrinsic and extrinsic motivation; Word-of-Mouth; recruitment method.; Employee Referral; rekommendation; motiv; faktorer; Word-of-Mouth; inre och yttre motivation; rekryteringsmetod;

  Sammanfattning : Problem: För att skapa ett starkt employer brand ska arbetsgivaren inneha positiva associationer hos potentiella medarbetare, vilket bidrar till att mindre resurser krävs för att finna den efterfrågade kompetensen. Då en rekommendation handlar om att yttra sig förmånligt blir betydelsen av medarbetares rekommendationer viktig för företagets employer brand. LÄS MER

 4. 14. Including individuals with weak attachment to the Swedish labour market - Discussing individuals that return to the sickness insurance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Madeleine Brandt; Fanny Andersson; [2014]
  Nyckelord :Sickness Insurance; Rehabilitation chain; Economic incentives;

  Sammanfattning : In this paper, two cross sectional data sets are used to investigate whether significant differences exist between individuals that return to the Sickness Insurance (SI) after having reached the outer time limit, and other customers of the Swedish Social Insurance Agency (SIA) and the Public Employment Service (PES). The aim is to contribute to the discussion regarding the Sickness Insurance reform that was implemented in 2008 with a focus on the outer time limit of the sickness benefit and the programme Work life introduction (WLI), a programme introduced to provide support to individuals with weak attachment to the labour market. LÄS MER

 5. 15. Elever, situationer och platser : Elevers berättelser om sina erfarenheter av olika platser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Fanny Svensson; Johanna Andersson; [2011]
  Nyckelord :social miljö; skolans fysiska miljö; elevers erfarenheter av plats; fotoelicitering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse den sociala miljön på olika platser i skolan har för elevers erfarenheter av dessa. Den sociala miljön är en miljö som i denna uppsats består av den fysiska miljön på en plats, människors interaktion med denna fysiska miljö, men också människors interaktion med varandra. LÄS MER