Sökning: "Fanny Andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade orden Fanny Andersson.

 1. 6. Lärare om lärande : En studie om lärares tankar kring begreppet lärande och ordet stimulera i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; Linnéa Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Lärande; Stimulera; F-6 lärare; Konstruktivistiskt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Läroplanen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur F-6 lärare utifrån läroplanen uppfattar begreppet lärande och hur de tänker på samspelet med att stimulera. Frågeställningarna för studien är: 1. Hur ser F-6 lärare på begreppet lärande? 2. Hur definierar F-6 lärare ordet stimulera? 3. LÄS MER

 2. 7. "Kan vi lösa problemet tillsammans?" : En systematisk litteraturstudie om samlärande i relation till matematisk problemlösningsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Karlberg; Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; metakognition; problemlösning; samlärande; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 8. Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Andersson; Elin Thall; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov; bröstcancer; bröstcancerbehandling; patientperspektiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. LÄS MER

 4. 9. Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Thall; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. LÄS MER

 5. 10. Map change detection using GPS position data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Lina Sjöstrand; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :autonomous driving; change detection; map inference; GPS; road network; HMM; Viterbi algorithm; OSM; map matching; crowd-sourced data; update maps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technology advancement in autonomous driving is accelerating. For the technology to be safe it is crucial for the vehicles to have an updated map, meaning all vehicles should have a correct and identical representation of the current road network. LÄS MER