Sökning: "Fanny Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Fanny Aronsson.

 1. 1. Gender diversity in practice : A study on stakeholder perception of gender quotas and challenges in the workplace

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fanny Aronsson; Ellen Frykberg; [2022]
  Nyckelord :HRM; Diversity Management; Stakeholder Perception; Gender Quotas; Gender Challenges; Follow-up;

  Sammanfattning : RQ1: What diversity management practices facilitate gender representation in the workplace? RQ2: Which challenges arise when implementing gender quotas into the work environment?  Purpose: The impact of this research is twofold: it will address a knowledge gap in the academic literature on gender challenges, gender quota application and follow-up in business, as well as contribute to research on practice-based diversity and quotaring. Additionally, this study will have an impact on how issues like this are handled in practice. LÄS MER

 2. 2. Is there a meaningful subgroup of youths displaying both psychopathic traits and ADHD?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fanny Aronsson; Alexandra Laini Bovellan; [2021]
  Nyckelord :Psychopathy; ADHD; adolescents; cross-sectional; cluster analysis; psychopathic traits.;

  Sammanfattning : In this study, we examined subgroups of adolescents based on their levels of psychopathic traits and ADHD symptoms. Participants were 982 adolescents from a community sample, with a mean age of 14.28 (SD= .94) years. LÄS MER

 3. 3. Internal and External Forces of Organizational Change in Project Management : A case study on a collaborative project

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fanny Aronsson; Axelia Huusko; Viktor Wansulin; [2021]
  Nyckelord :project management; temporary organizations; internal change; external change; organizational change; collaboration; work satisfaction.;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to find evidence on how temporary projects change in connection to both internal organizational changes, in terms of change in management, as well as the external force of change of COVID-19. In addition, the thesis will also go into depth on how these changes have affected collaboration and work-satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Testamentariska gåvor från patienter till vårdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Aronsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Testamentsrätt; Straffrätt; Komparativ rätt; Rättssäkerhet; Otillbörlig påverkan; Mutbrott; Förverkande; Patienter; Vårdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårdare kan utnyttja patienters underlägsna position och förmå äldre och sjuka personer att upprätta testamenten till deras fördel. Med hjälp av en rättsdogmatisk metod, undersöker denna uppsats inledningsvis hur svensk successionsrätt respektive straffrätt förhåller sig till sådana testamentariska förordnanden. LÄS MER

 5. 5. Irritation vs Relevance: Presenting the Advertisement Scale : A study about the affecting variables on the Millennials’ perception regarding marketing methods online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fanny Sandberg; Patricia Aronsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER