Sökning: "Fanny Boy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Boy.

 1. 1. “Vi har en pojke som kan hela regnbågen så det vore kul om de kunde fortsätta att arbeta med det!” : En kvalitativ studie om hur lärare i förskoleklass och förskollärare samverkar med varandra vid barns övergångar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maria Lundmark; Fanny Söderström; [2017]
  Nyckelord :Transition; preschool; nursery class; education; integration; educational continuity; social interaction; Övergång; förskola; förskoleklass; undervisning; samverkan; undervisningskontinuitet; socialt samspel;

  Sammanfattning : När barn tar steget över från förskola till förskoleklass är det för många av dem början till nya kunskaper. De byter fysisk miljö, lärare och behöver också många gånger skapa nya kompisrelationer. LÄS MER

 2. 2. "En människa är det". En queerdidaktisk analys av Jessica Schiefauers "Pojkarna" och dess möjligheter för arbete med likabehandling i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Linn Friberg; [2015-04-15]
  Nyckelord :queer theory; gender; literature didactics; identity; norm critical pedagogics; litteraturvetenskap; comparative literature;

  Sammanfattning : This text aims to examine how teaching in literature can contribute to the schools work with creating an antidiscriminating environment. When it comes to the Swedish schools antidiscrimination plans, this essay focuses especially on those sections that concerns pupils and student right to their own gender identity and expression. LÄS MER