Sökning: "Fanny Curtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Curtsson.

 1. 1. Designing an Augmented Reality Based Navigation Interface for Large Indoor Spaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Curtsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality navigation; Indoor navigation; Iterative design; RITE method; System Usability Scale; HCI;  ;

  Sammanfattning : Navigating from one place to another is something we as humans do on an everyday basis, and modern technology has made it easier than ever by providing navigation tools in our mobile devices. In indoor spaces, augmented reality (AR) based navigation interfaces have shown a lot of potential, as it has been proven to increase efficiency and overall usability. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas effektiviteten av studenters inlärning av läromedlen ljudbok och tryckt bok?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elna Mattsson Johansson; Fanny Curtsson; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Inlärning; Student; Ljudbok; Tryckt bok; Lärstil;

  Sammanfattning : Ljudboken har under de senaste åren haft en stark framväxt i samhället och blivit ett vanligt bokformat. Kurslitteratur i formatet är något begränsat, men det finns en önskan hos studenter att ha tillgång till kurslitteratur i ljudboksformat. LÄS MER