Sökning: "Fanny Ernestrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Ernestrand.

 1. 1. Kommunikatörens konsultativa roll: En kvalitativ studie av hur kommunikatören coachar och ger råd i organisationen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fanny Ernestrand; [2016]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Kommunikativ organisation; Coachning; Rådgivning; Kommunikatörsroller; Professionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kommunikatören arbetar konsultativt för att sprida kommunikativ kompetens och förståelse i organisationen. Jag har undersökt kommunikatörens roll som rådgivare och/eller coach genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. LÄS MER

 2. 2. Rena handdukar - och andra saker som gör Thailand torrt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Fanny Ernestrand; [2013-02-26]
  Nyckelord :Rena handdukar -;

  Sammanfattning : Låga krav och torra semesterorter. Svenskarnas populäraste resmål Thailand lockar med exotisk natur och hett klimat.Bakom färgstarka resebroschyrer och hotellmurar döljer sig dock en annan, torrare verklighet. Vattenbristen ökar, turismen bidrar och resebolagen ställer låga krav på hotellen. LÄS MER