Sökning: "Fanny Hallgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Hallgren.

 1. 1. Konstnär från antagning till examination : En interaktionistisk och fenomenologisk studie av konstskolans idévärld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Fanny Hallgren; [2017]
  Nyckelord :Ethnology; interaction; institution; fine art; phenomenology; freedom;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze how students on a specific art school talk about the norms that surround the school and the teaching at the school. This analysis will be used to determine certain “rules” that exist in the school and how the students experience this. LÄS MER

 2. 2. Berättandet om en annan värld än den egna : En kvalitativ studie av Sveriges Televisions utrikesmagasin Korrespondenterna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Fanny Hallgren; [2014]
  Nyckelord :Utrikeskorrespondenter; berättelse; narrativ; orientalism; form; innehåll; samspel.;

  Sammanfattning : I dagens informationsflöden, får nationella gränser allt mindre betydelse. Den globala människan får information från hela världen genom att exempelvis öppna morgontidningen, slå på Tv:n eller gå in på nätet. Utrikeskorrespondenter spelar en viktig roll i människors informationsintag. LÄS MER