Sökning: "Fanny Jacobsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Jacobsson.

 1. 1. Urban odling - exemplet Varvsstaden i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Fanny Jacobsson; [2011]
  Nyckelord :Urban odling; Stadsodling; Varvsstaden; Malmö; Urban cultivation; Urban farming; Urban agriculture; City farming;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i landskapsarkitektur behandlar ämnet urban odling med avsikten att identifiera vilka möjligheter och begränsningar det finns med odling i staden. Målet med examensarbetet är att uppnå en större förståelse och kunskap inom detta ämne. LÄS MER

 2. 2. Illustrationer av landskapsarkitektur

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Fanny Jacobsson; [2009]
  Nyckelord :Fredrik Magnus Piper; Knut Forsberg; Gunnar Martinsson; Landskapsarkitekter; Landskapsarkitektur; Ritningar; Planer; Bilder; Illustrationer;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses three Swedish landscape architects and their plan drawings and illustrations. The landscape architects are from the 18th century, the 19th century respectively the 20th century. The three persons are: Fredrik Magnus Piper, Knut Forsberg and Gunnar Martinsson. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters attityd till etiska och miljömässiga märkningar - möjliga förklaringar till "konsumentglappet"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Jacobsson; Pernilla Sandvik; [2008]
  Nyckelord :attityd; etik; EU-symbolen för ekologiskt jordbruk; kaffe; glapp; KRAV; köpbeteende; livsmedel; miljlö; märkning; Rainforest Alliance; Rättvisemärkt; symboler;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare med etiska och miljömässiga märkningar på livsmedel. Med bryggkaffe som exempel är syftet med uppsatsen att undersöka konsumenters attityd till symbolerna KRAV, Rättvisemärkt, Rainforest Alliance och EU-symbolen för ekologiskt jordbruk. LÄS MER