Sökning: "Fanny Johnsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Johnsson.

 1. 1. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst? : hur likheter mellan VD och ekonomichef påverkar resultatmanipuleringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Fanny Persson; Kelly Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Earnings management; CFO; CEO; dyad; demographic characteristics; Resultatmanipulering; VD; ekonomichef; dyad; demografiska egenskaper;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of our study is, throughout the use of a quantitative method, to explore how similarities between the CEO and CFO affect earnings management. Throughout using a quantitative method. LÄS MER