Sökning: "Fanny Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Fanny Jonsson.

 1. 1. Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanne Ahlsén Mörlin; Fanny Jonsson; Shpend Rukiqi; [2021-04-14]
  Nyckelord :nyanlända elever; högstadiet; språkutvecklande arbetssätt; organisation; lärares uppfattningar; specialpedagogik; stödåtgärder;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs påkommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning.Forskning visar hur nära språk- och kunskapsutveckling hänger ihop (Gibbons, 2018; Cummins,2017; Svensson, 2018). LÄS MER

 2. 2. ”Ni har ju faktiskt gettdem ett språk” : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar medalternativ och kompletterande kommunikation iförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Lindqvist; Johanna Jonsson; [2021]
  Nyckelord :AKK; Förskollärare; GAKK TAKK; kommunikation; GAKK;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskap om hur förskollärare använder alternativ och kompletterande kommunikation i förskolans undervisning för att stödja alla barns utveckling. Utifrån studiens syfte formades tre frågeställningar för att undersöka hur förskollärare använder alternativ och kompletterande kommunikation i undervisningen, vilka former av alternativ och kompletterande kommunikation de använder och hur de används, samt vilken kompetens de besitter och hur de har skaffat sig den kompetensen. LÄS MER

 3. 3. LES METHODES D’ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE EN CLASSE DE FLE. Une étude sur les méthodes utilisées au lycée

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fanny Jonsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :franska; French; Teaching; vocabulary; methods; FLE; Enseignement; vocabulaire; méthodes; FLE; français;

  Sammanfattning : In this study we seek to examine the methods used in high school to teach vocabulary in French language classes. We want to compare our results with those obtained in a secondary school by Vinet (2011), therefore we are going to answer the following research questions: Are there any differences between the methods used in high school and the ones used in secondary school? If so, what do these differences consist of? According to research by Nation (2001), different aspects of what is involved in knowing a word have to be covered to be sure that the word is known by the learner. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vara närstående till en person med demens som får palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Jonsson; Fanny Söderlund; [2018]
  Nyckelord :dementia; relatives; palliative care; experience; demens; närstående; palliativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag drabbas cirka 25 000 personer av demens i Sverige varje år. Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbats och beror på vilket typ av demenssjukdom personen har. LÄS MER

 5. 5. Reducering av ställtid inom industriell målning : Med fokus på Lean-verktyg och implementering av ytterligare målerlina

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :ANTON BLIDGREN; KLARA FANNY STRANDELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valbo Trä är ett svenskt företag inom träindustrin som erbjuder hyvling, impregnering och målning av trävaror. Industriell målning sker i anläggningen i Edsbyn samt Åshammar, varav den i Åshammar ska läggas ner. LÄS MER