Sökning: "Fanny Kernell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Kernell.

  1. 1. Sinnesupplevelser på nätet : Hur modebutiker på nätet kan förstärka kundupplevelsen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Ann Hoang; Fanny Kernell; [2013]
    Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; kundupplevelse; modebranschen; virtuella servicelandskap; synsinnet; hörselsinnet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Näthandel har på kort tid ökat nästintill lavinartat vilket kommer som en följd av att allt fler människor idag är uppkoplade på Internet. Det öppnar upp för företagen att hitta nya sätt att konkurrera på samtidigt som avstånden mellan kunder och företag minskar. LÄS MER