Sökning: "Fanny Larsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Larsdotter.

  1. 1. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
    Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

    Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER