Sökning: "Fanny Lindén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fanny Lindén.

 1. 1. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 2. 2. Happy Women's Day?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Rörqvist; Johanna Lööf; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; International Women’s Day; postfeminism; consumer society; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to, from a critical feminist perspective, illustrate and create understanding for how companies use feminism to broadcast commercial messages. Methodology: The study was conducted in the form of a case study. LÄS MER

 3. 3. Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie av annonsmaterial i tidningen VeckoRevyn

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Fanny Lindén; Rebecka Johansson; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: intersektionalitet; representation; mångfald; VeckoRevyn; annonsmaterial; General Works;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pojkar och stress: en kvalitativ studie om hur pojkar och fritidsledare diskuterar och tänker om stress hos pojkar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Olsson; Fanny Sundström; [2007]
  Nyckelord :stress; skola; prestera bra; hantera stress; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how boys in grade nine experience and handle stress, to find reasons why stress occur and what help the boys can get to handle stress in a good way. Our supervisor was Gunilla Lindén. In our study we used qualitative interviews to answer these questions. LÄS MER