Sökning: "Fanny Luna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Luna.

  1. 1. Samma fråga med med olika svar? : En studie som jämför Sverigedemokraternas budskap om partiets äldrepolitik i valmanifest, motion och i debattartiklar.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Fanny Luna; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Through the phenomenon of digitization, political parties are now able to communicate their messages in a variety of ways. With this in mind, it is interesting to see how different parties tweak and refine their messages to different target groups. Earlier research suggests that arguments that affect people's feelings are those that make us act. LÄS MER