Sökning: "Fanny Lundblad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Lundblad.

 1. 1. Toppkvinnor i svenska banker : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och erfarenheter av vad som hindrar karriärsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Amandusson; Fanny Lundblad; Tilda Åstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutens erfarenheter av arbete med teknikstöd i skolan för elever med kognitiva funktionsnedsättningar : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Fanny Lundblad; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Participation; Classroom Environment; Child; Intervention; Arbetsterapi; Delaktighet; Klassrumsmiljö; Barn; Intervention;

  Sammanfattning : Elever med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta nedsättningar av de exekutiva förmågorna. Denna målgrupp har ett stort mörkertal i skolan och får därför inte alltid det stöd de behöver i skolan, vilket kan leda till elevernas delaktighet i skolaktiviteter inskränks. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsindikatorer vid schizofreni : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Camilla Lundblad; Fanny Lundgren; [2009]
  Nyckelord :schizofrenia; care; quality indicators; schizofreni; omvårdnad; kvalitetsindikatorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en sjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen, men en evidensbaserad, effektiv behandling med få biverkningar saknas. Denna litteraturstudie syftar till att kartlägga kvalitetsindikatorer som utgör grunden för en god omvårdnad av patienter med schizofreni. LÄS MER