Sökning: "Fanny Lyrheden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Lyrheden.

  1. 1. ”Karaktär långt bortom sina år” - En textanalys om hur Greta Thunberg och Malala Yousafzai porträtteras i Sveriges fem största tidningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emma Glaser; Johanna Heed; Fanny Lyrheden; [2019-06-27]
    Nyckelord :greta thunberg; malala yousafzai; aktivism; genus; unga; representation; greta thunberg; malala yousafzai; activism; gender; youths; representation;

    Sammanfattning : The aim of this analysis has been to investigate how Greta Thunberg and Malala Yousafzai are portrayed in news articles in five of Sweden's largest newspapers: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten and Svenska Dagbladet. First, 55 articles were analyzed with a content analysis. LÄS MER