Sökning: "Fanny Mäkelä"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Mäkelä.

 1. 1. Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :rättsligt fel;

  Sammanfattning : Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. LÄS MER

 2. 2. Broken Solidarity: The Refugees Welcome Movement in Sweden 2015-2020

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :Qualitative Inquiry; Volunteering; Civil Society; Social Movements; Refugees; Refugees Welcome;

  Sammanfattning : This qualitative inquiry explores and describes the Refugees Welcome movement in Sweden from 2015 to 2020 by exploring how people became volunteers, their motivation and experience while at the same time describing events, sceneries, and context with the help of their stories. The empirical material consists of 25 interviews with 20 interviewees, the theoretical perspectives come from the fields of volunteering, civil society, and social movements. LÄS MER

 3. 3. "Jag var tvungen att göra någonting"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fanny Mäkelä; [2016]
  Nyckelord :Volunteering; Motivation; Experience; Reflexion; Narrative thematic analysis; Civil society; Malmö City;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen the understanding of how a grass root initiative evolves to become a Non-Governmental Organization based on the example of Refugees Welcome to Malmö and to explore how and why people become volunteers, how the volunteers describe their motivation and experiences of becoming and to be a volunteer in this context, and finally how they think and reflect upon their engagement four months later. Based on semi-structured interviews with ten volunteers who helped asylum seeking refugees in the fall of 2015 in Malmö, this study shows that the main reason for how and why they became volunteers was a combination of an inner motivation and will to help and the possibility to easily get engaged in voluntary action with others. LÄS MER