Sökning: "Fanny Sjöberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fanny Sjöberg.

 1. 1. Manligt och kvinnligt missbruk : - en dokumentstudie av LVM-domar utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fanny Axelsson; Alicia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att utmana normer med grafisk form: Ett designprojekt och en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Redmalm; [2015]
  Nyckelord :grafisk design; genusteori; queerteori; modernism; dikotomi; norm;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras hur avvikande visuella uttryck kan användas inom design för att utmana normer. I uppsatsen undersöks hur designen av tidningen Bang utmanar normativa dikotomier som funktion/form, maskulint/feminint och original/imitation. LÄS MER

 3. 3. Öppen Innovation hos Lantmännen

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Cecilia Anvret; Fanny Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Open Innovation; Blue Ocean Strategy; Innovation Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Lantmännen is one of Scandinavia’s largest and problem corporations in agriculture, food and energy. Since many of the corporations’ markets are mature and highly competitive there are low margins and hence a constant need for new and improved products, processes and services to maintain profitability. LÄS MER

 4. 4. Textanalys av ungdomsserien Vilma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fanny Fasth; Kristin Olsson; [2012]
  Nyckelord :Ungdomar; Budskap; Moral; Förebild; Värderingar; Media; Samhällsstruktur; Genus; Identitet;

  Sammanfattning : Medierådets rapport Ungar och medier 2010 belyser att barn och ungdomar mellan 9 till 16 år tittar på TV minst en timme om dagen.[1] Enligt Huntemann och Morgan har TV stort inflytande på hur denna åldersgrupps värderingar formas, vad de tänker på och pratar om. LÄS MER