Sökning: "Fanny Strömberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Strömberg.

 1. 1. ALLA OFFER ÄR OSKYLDIGA OFFER - ELLER? : En kvalitativ innehållsanalys av hur brottsoffer gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Noor Ali; Rebecka Leth; Fanny Strömberg; [2021]
  Nyckelord :media; ideal victims; crime victims; framing; content analysis.; media; ideala offer; brottsoffer; gestaltning; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine how crime victims are portrayed in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Previous research has shown that the media tends to focus on the dramatic aspect of a criminal incident, and the victim is often portrayed in a positive way and the perpetrator in a negative. LÄS MER

 2. 2. Vardagsteknik i förskolan : Förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Svensson; Pernilla Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; teknik; vardagsteknik; pedagogers upplevelser; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Då vi ville närma oss varje individs perspektiv och beskriva deras upplevelser, valde vi att utgå från fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Kan NOSACQ-50 mäta säkerhetsklimat inom grundskoleverksamhet? : en explorativ studie med Nordic Safety Climate Questionnaire NOSACQ-50 som verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Fanny Strömberg; Felicia Lind; [2016]
  Nyckelord :safety climate; NOSACQ-50; elementary school; primary operations; säkerhetsklimat; NOSACQ-50; grundskoleverksamhet; grundskola;

  Sammanfattning : Grundskolan i Sverige är den största organisationen i landet och risker för attentat och andra förödande händelser kan förekomma. Skolattacken i Trollhättan som under hösten 2015 inträffade är ett exempel på ett sådant attentat som skett inom svensk skolverksamhet. LÄS MER