Sökning: "Fanny Sun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Sun.

 1. 1. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fanny Hellström; [2016]
  Nyckelord :trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak - En del av framtidens städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Nordvall; Fanny Bringert; [2009]
  Nyckelord :gröna tak; sedum; Helsingborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is made in order to review green roofs as an alternative roof covering. We have studied the common sources why green roofs are not selected and its advantages and construction. Green Roofs have existed in different shapes since year 900 before Christ, when the gardens were built up with trees, bushes and climbing root in pots. LÄS MER