Sökning: "Fanny Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Fanny Svensson.

 1. 1. BAKGRUNDSBULLERS PÅVERKAN PÅ INLÄRNINGSMÖJLIGHETER I KLASSRUMSLIKA MILJÖER HOS BARN MED OCH UTAN HÖRSELNEDSÄTTNING En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Markkinen; Fanny Svensson; [2018-09-12]
  Nyckelord :children; hearing loss; hearing impairment; noise; aircraft noise; speech noise; speech; learning; elementary school; classroom; speech recognition; working memory; reverberation; road traffic;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to examine the impact of background noise on learning abilities in children with and without hearing loss in their learning environment. Method: The study is a descriptive literature review. The databases PubMed and Cinahl were used to find articles. The material consists of 14 articles published between 2008-2016. LÄS MER

 2. 2. Vardagsteknik i förskolan : Förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Svensson; Pernilla Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; teknik; vardagsteknik; pedagogers upplevelser; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Då vi ville närma oss varje individs perspektiv och beskriva deras upplevelser, valde vi att utgå från fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Läroplanen som politisk styrning : En idéanalys och intervjustudie av begreppet undervisning i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fanny Jonsson; Sarah Svensson; [2018]
  Nyckelord :political governance; preschool; preschool teacher; curriculum; politisk styrning; förskola; förskollärare; läroplan;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to find how far the curriculum, used as a tool for political governance, reaches, in particular the preschool teachers and the preschool principal. The authors of this thesis aim to investigate if a certain identity of a teacheris considered desirablein the curriculum. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med sjukdomen HIV : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ninja Svensson; Fanny Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöattityder hos underentreprenörer : agerande och attityder på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pauline Svensson; Fanny Lostin; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; attityd; underentreprenörer; ordnings- och skyddsregler; arbetssjukdomar; arbetsolyckor;

  Sammanfattning : I samarbete med NCC har en studie utförts, där syftet är att undersöka orsaken till varför underentreprenörerna inte alltid följer de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Studien berör även hur inställningen till reglerna ändras hos underentreprenörerna beroende på hur de följs av medarbetarna på respektive projekt. LÄS MER