Sökning: "Fanny Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Fanny Svensson.

 1. 1. Nya människor - Nya behov : en kvalitativ studie om bibliotekarieprofessionens förändrade villkor i relation till nyanlända

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fanny Johansson; Felicia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsuppgifter; Bibliotekarieprofession; Folkbibliotek; Informationsbehov; Jurisdiktion; Kompetens; Kompetensutveckling; Nyanländ;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to create knowledge about the change of conditions in the librarian profession in relation to newly arrived people's information needs in swedish public libraries. The data for the study were produced through semi-structured interviews with four librarians from different public libraries in western and southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. BAKGRUNDSBULLERS PÅVERKAN PÅ INLÄRNINGSMÖJLIGHETER I KLASSRUMSLIKA MILJÖER HOS BARN MED OCH UTAN HÖRSELNEDSÄTTNING En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Markkinen; Fanny Svensson; [2018-09-12]
  Nyckelord :children; hearing loss; hearing impairment; noise; aircraft noise; speech noise; speech; learning; elementary school; classroom; speech recognition; working memory; reverberation; road traffic;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to examine the impact of background noise on learning abilities in children with and without hearing loss in their learning environment. Method: The study is a descriptive literature review. The databases PubMed and Cinahl were used to find articles. The material consists of 14 articles published between 2008-2016. LÄS MER

 3. 3. Vardagsteknik i förskolan : Förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Svensson; Pernilla Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; teknik; vardagsteknik; pedagogers upplevelser; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Då vi ville närma oss varje individs perspektiv och beskriva deras upplevelser, valde vi att utgå från fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Läroplanen som politisk styrning : En idéanalys och intervjustudie av begreppet undervisning i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fanny Jonsson; Sarah Svensson; [2018]
  Nyckelord :political governance; preschool; preschool teacher; curriculum; politisk styrning; förskola; förskollärare; läroplan;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to find how far the curriculum, used as a tool for political governance, reaches, in particular the preschool teachers and the preschool principal. The authors of this thesis aim to investigate if a certain identity of a teacheris considered desirablein the curriculum. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med sjukdomen HIV : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ninja Svensson; Fanny Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER