Sökning: "Fanny Thorkildsen Fernandes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Thorkildsen Fernandes.

  1. 1. “Kan du bara vända sida?” Förskollärares intentioner och barns deltagande i boksamtal i förskolan Jonas Eliason

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Fanny Thorkildsen Fernandes; Jonas Eliason; [2019-10-01]
    Nyckelord :Boksamtal; intentioner; deltagande; förskola; praktik;

    Sammanfattning : Boksamtal innebär diskussioner kring en läst bok. Boksamtalet och läsning har i forskning bevisatsnyttiga för barns språkliga utveckling. De har också fått förnyad aktualitet i den uppdaterade läroplanen. Trots det finns det lite forskning kring just boksamtalet i sig. LÄS MER