Sökning: "Fanny Wallén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Wallén.

  1. 1. Glöm inte konsumenterna : En studie i hur företag integrerar med konsumenter i sin varumärkesuppbyggnad genom sponsring inom idrott

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :David Swärm; Fanny Wallén; [2016]
    Nyckelord :sponsring; sportsponsring; varumärken; varumärkesuppbyggnad; kännedom; gillande; preferens; påverkan; The Hierarchy of Effects model; involvera konsument; marknadsföring; relationsmarknadsföring.;

    Sammanfattning : Det finns många olika strategier för hur företag ska marknadsföra sig idag och en av dem är sponsring. Genom sponsring kan företag kommunicera över flera plattformar samtidigt och till skillnad från traditionella marknadsföringsverktyg kan företagen komma i kontakt med konsumenten på ett annat sätt. LÄS MER