Sökning: "Fanny Westergren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Westergren.

 1. 1. Kunden har faktiskt inte alltid rätt- En kvalitativ studie av klagomålshantering utifrån makt, ansvar och intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Fanny Westergren; Elina Zagar Lindstad; [2023]
  Nyckelord :Klagomålshantering; ansvar; makt; intern kommunikation; service recovery; konsumentnära personal; complaint management; responsibility; power; internal communication; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har faktiskt inte alltid rätt- En kvalitativ studie av klagomålshantering utifrån makt, ansvar och intern kommunikation Författare: Fanny Westergren och Elina Zagar Lindstad Handledare: Malin Zillinger Syfte: Syftet för detta arbete är att undersöka hur konsumentnära personal inom branschen för försäljning av skönhetsprodukter i fysisk butik upplever klagomålshanteringen inom organisationen. Detta kommer att undersökas utifrån teorin gällande ansvar, makt och intern kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fanny Westergren; Lina Robertsson Nyman; [2018]
  Nyckelord :Skiftarbete; arbetstider; socialt liv; socialt stöd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv. Ytterligare frågeställningar som studien undersökte var; vilka upplevda för- och nackdelar finns ur ett socialt perspektiv, vad tycks förmildra eller förstärka inverkan på det sociala livet, hur beskriver skiftarbetare att de hanterar sina arbetstider i relation till sociala livet? Upplevs det finnas fysiska aspekter som indirekt påverkar det sociala livet? Studien utgick från kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer som hölls med sex respondenter. LÄS MER

 3. 3. Smartphone-kalendrar inom “Personal Ecology of Artifacts” : En studie kring akademiska studenters planering av tid med hjälp av smartphone-kalendrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Isa Eriksson; Fanny Westergren; [2018]
  Nyckelord :Smartphone-calendars; Informatics; Design; Time management; Student; Interface; Smartphone kalendrar; Informatik; Design; Planering; Studenter; Gränssnitt;

  Sammanfattning : I den här studien har vi undersökt användbarheten av smartphone-kalendrar i förhållande till högskolestudenters “Personal Ecology of Artifacts”. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt behövs ny forskning för att fylla den kunskapsluckan om smartphone-kalenderns design för tidsplanering, vilket vi utforskar på akademiska studenter. LÄS MER