Sökning: "Fardin Moghbel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fardin Moghbel.

  1. 1. Omvärldsbevakning och omfallsplanering i samband med stabsarbete

    M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :Fardin Moghbel; Ilja Tsjajka; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER