Sökning: "Fariba Hashemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fariba Hashemi.

  1. 1. Standardization of Electrical Cabinets

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Författare :Fariba Hashemi; Björn Holmström; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Rapporten behandlar examensarbetet som utförts under våren 2010 på Novael AB i Åtvidaberg. Företaget säljer, bland annat, färdigmonterade elskåp i en stor mängd olika´storlekar. Från de minsta vägghängda skåpen med måtten 40x40x20 cm till de största golvskåpen som är 200x80x50 cm. LÄS MER