Sökning: "Farida Saifeeva"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Farida Saifeeva.

 1. 1. Sjuk men kommer till jobbet? : -samverkan mellan individuella och organisatoriska faktorer bakom sjuknärvaro

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Farida Saifeeva; [2021]
  Nyckelord :sickness presenteeism; norm attitudes; job insecurity; safety leadership; sjuknärvaro; normativa attityder; anställningsotrygghet; säkerhetsspecifikt ledarskap;

  Sammanfattning : Sjuknärvaro är ett globalt fenomen som har negativa följder för individer och organisationer. Under Covid - 19 pandemin har även konsekvenser som smittspridning på grund av sjuknärvaro aktualiserats. LÄS MER

 2. 2. Personalens strategier för att hantera riskerna med trötthet inom den sociala vård- och omsorgsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Farida Saifeeva; [2019]
  Nyckelord :fatigue risk management; fatigue proofing strategies; fatigue in welfare ockupations; strategier mot trötthet; risker vid trötthet; trötthetshantering; trötthet i vård-och omsorg;

  Sammanfattning : Trötthet är en av de vanligaste orsakerna för en hög sjukskrivning och jobbfrånvaro inom vård - och omsorgsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt forskning är extrem trötthet (fatigue) också en faktor för en högre olycksrisk i arbetet. LÄS MER