Sökning: "Farmaceut"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Farmaceut.

 1. 1. Kommunikationssvårigheter på apotek

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Luan Shala; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Farmaceutens roll på apotek har förändrats på sistone. Fokus har tidigare varit på läkemedel men nu har det övergått till omsorg om kunderna men likafullt baserat på läkemedlen. En bra relation mellan farmaceuter och kunder är mycket viktig för att erhålla en effektiv läkemedelsrådgivning. LÄS MER

 2. 2. Direkt farmaceut vs distansfarmaceut : Farmaceuters roll i distanshandel respektive traditionella apotek runt information och rådgivning som säkrar läkemedelsanvändningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Hengameh Zolfaghari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kunderna med arabisk bakgrund och deras attityd till generiskt utbyte på apotek : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ban Muthanna; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; språkkunskaper.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generikareformen genomfördes i Sverige år 2002. Den ledde till ekonomiska besparingar för både samhället och allmänheten, på cirka 8 miljarder kronor per år. Enligt reformen och den svenska lagen (2002:160) är apoteken skyldiga att erbjuda generiskt utbyte d.v. LÄS MER

 4. 4. Apoteket i förändring : en studie om farmaceuters yrkesroll i en konkurrensutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Diana Malic; [2019]
  Nyckelord :Pharmacist; Pharmacy; organization; change; profession; Farmaceut; Apoteket; profession; förändring; organisation;

  Sammanfattning : The Swedish pharmacy market has been state regulated for many years. In early 21st century, the Swedish government made a proposal to deregulate the pharmacy market in order to make a reform that would make privatization of pharmacies a possibility. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsproblem på svenska apotek : Förekomst och orsak

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ranya Abdul Rahim; [2019]
  Nyckelord :farmaceut; kommunikation; apotek; kommunikationsproblem; läkemedelsrådgivning;

  Sammanfattning : The word communication originates from the Latin word communicare that means to do something in common. When human beings communicate with each other, we share thoughts, emotions, values and actions. The foundation in communication is found within the interpersonal communication, which is the act of communication between two persons. LÄS MER