Sökning: "Farmaceutisk"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Farmaceutisk.

 1. 1. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 2. 2. Beta-sekretashämmare vid Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Marwa Al-jasar; [2021]
  Nyckelord :Beta-sekretashämmare; Alzheimers sjukdom;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna och anses vara den främsta orsaken till nedsatt eller försämring av minnet hos äldre. De vanligaste symptomen på AD är förlust av intellektuell förmåga som så småningom resulterar i dysfunktion i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Immunomodulerande läkemedel vid progressiv multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Daoud Aljanabi; [2021]
  Nyckelord :Immunomodulerande läkemedel; progressiv multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Multipel skleros (MS) uppstår som en konsekvens av att immunförsvaret angriper det centrala nervsystemet. Progressiv MS (PMS) kännetecknas av en kontinuerlig försämring av neurologisk funktion. Sjukdomen är mycket svårbehandlad och idag finns få läkemedelsalternativ. LÄS MER

 4. 4. Expression & affinity analysis of recombinant RX against pathogenic α-synuclein

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Isak Simon; [2021]
  Nyckelord :Parkinson’s disease; α-synuclein; ELISA; Biological drugs; Protein-based drugs;

  Sammanfattning : Background In the as of yet uncurable Parkinson´s disease aggregation of α-syn is an accelerator of pathogenesis. Oligomers of α-synuclein is considered to be neurotoxic hence blocking the endocytosis of aggregated α-syn is possibly a way of preventing pathogenesis. LÄS MER

 5. 5. Adhesive mixtures for dry powder inhalation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Louise Lagercrantz Forss; [2021]
  Nyckelord :Adhesive mixtures; dry powder inhaler; excipients; pulmonary route; powder mixing;

  Sammanfattning : When it comes to dry powder inhalation (DPI), adhesive mixtures are the most widely used formulation type. Various techniques have been developed to generate inhaled drug particles and improve the delivery efficiency of DPI formulations. LÄS MER