Sökning: "Faroanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Faroanalys.

 1. 1. Faroanalys och kritiska styrpunkter kan minska hälsofaror vid livsmedelshantering : - en studie av ett företag som tillagar mat till skolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Jansson Hoggen; Anna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Riskbedömning av allergenspridning genom kartläggning av en livsmedelsproduktion

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emilia Glowacki; Sandra Persson; Irena Stakovska; [2017]
  Nyckelord :allergenanalys; korskontaminering; laktos; mjölk; allergi; ägg; allergener; risk- och faroanalys; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15 % of the Swedish population suffers from food allergy. Low doses of an allergenic substance may cause serious consequences. Therefore, it is mandatory by law for all food producing companies in Sweden to produce allergenic safe food. LÄS MER

 3. 3. Analys av dricksvattenproducenters faro- och riskidentifiering - förbises alarmerande miljögifter i råvatten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Grünfeld; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study examines drinking water producer’s performance of hazard and risk analyses and how they take emerging chemicals into account. The high-profile cases in 2011-2013 with PFOS contaminating drinking water in Kallinge, Botkyrka and Uppsala highlighted the problem of emerging chemicals in sources of drinking water. LÄS MER

 4. 4. Food safety in land-based shrimp productions : establishment of a HACCP plan at VegaFish AB

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Karin Bothén; [2015]
  Nyckelord :HACCP; food safety; biofloc; shrimp; land-based aquaculture;

  Sammanfattning : The aquaculture industry is on a global scale becoming acutely aware of the demand for increased and intensified production systems to supply people with food fish. Moreover there are requirements for these systems to be more ecologically sound managements. LÄS MER

 5. 5. Utbrott av livsmedelsburen smitta på äldreboenden i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Andreas Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :äldre; äldreboende; gastroenterit; livsmedelsburen smitta; matförgiftning;

  Sammanfattning : Svenskar 65 år eller äldre beräknas öka från dagens 1,6 miljoner till 2,3 miljoner år 2030. Äldre kan ansöka om bistånd vilket kan bestå av matleveranser eller helpension i särskilt boende. Livsmedelssäkerheten styrs av EG-lagstiftning och svensk lag gäller även matleveranser och mat i särskilt boende. LÄS MER