Sökning: "Fartygskydd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fartygskydd.

  1. 1. Fartygsskydd och rollen som SSO : En kvalitativ undersökning om fartygsskyddet och SSOrollenombord på olika typer av fartyg efter införandet avISPS

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Emil Bertilsson; Sebastian Arvidsson; [2016]
    Nyckelord :Ship security; ISPS; ship type; trade area; SSO; Fartygskydd; ISPS; fartygstyp; fartområde; SSO;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om fartygsskydd och rollen som SSO på olika fartygstyper. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilket sätt fartygstypen och fartområdet fartyget går i påverkar hur man ombord arbetar med fartygsskyddet och ISPS. LÄS MER