Sökning: "Faryal Ahmed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Faryal Ahmed.

  1. 1. Ombyggnad av Spånga station : En väg för mer attraktiva resor

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Nicole Bitén; Faryal Ahmed; [2015]
    Nyckelord :Reconstruction; Spånga commuter train station; SL; availability; Ombyggnad; Spånga pendeltågstation; SL; tillgänglighet;

    Sammanfattning : Med 6000 resenärer per dag är spånga en av Sveriges större stationer. Stationen genomgick sin senaste ombyggnad 2004 där endast halva stationen byggdes om. Resultatet blev att stationen idag består av två delar från två olika årtionden. LÄS MER