Sökning: "Farzad Haydari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Farzad Haydari.

  1. 1. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
    Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

    Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER