Sökning: "Fashion firms"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Fashion firms.

 1. 1. Employer Branding – An ongoing Change and Translation - A qualitative article of how consultants translate their ideas of Employer Branding and act upon them in practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cajsa Holm; Arlinda Pllana; [2020-06-22]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Branding Practices; Employer Value Proposition - EVP; Employer Branding Consulting; Translation;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 3. 3. Impact of Environment-related CSR Activities on Consumer Perception and Purchasing Behaviour in the Global Fashion Industry: A Case Study of “Traditional” and “Sustainability-Driven” Firms - H&M and Tentree

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Asif; Moen Asif; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Consumer Perception; Consumer Purchasing Behaviour; Fast Fashion; Sustainable or Slow Fashion; Sustainability; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the difference in consumer perception of and purchasing behaviour towards two different categories of companies (“traditional” fast fashion brands and “sustainability-driven” sustainable/slow fashion brands) and their environment-related CSR activities in the global fashion industry. The primary objectives of this paper are to determine if “sustainability-driven” fashion companies are perceived as more genuine and trustworthy with regards to their environment-related CSR activities, and how this impacts consumer purchase behaviour. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Business Model Innovation in Practice : An exploratory case study of a traditional clothing retail company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Krondahl; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Business Model Innovation; Sustainable Business Model; Fashion Retail Industry; Sustainable Competitive Advantage.; Hållbar affärsmodellsutveckling; Hållbar affärsmodell; Modeindustri; Hållbar konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Our world is rapidly being redefined by digitalization and disruptive innovations such as changing customer preferences, demographical shifts, and by putting tremendous environmental pressure including scarce resources and a contribution to climate change. Change under these circumstances often brings traditional business models to lose their competitive edge and in the end fail. LÄS MER

 5. 5. Customer’s Understanding of Fast Fashion Firm’s Sustainability Work

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Lång; Sara Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability Reporting; Business Ethics; Sustainable Customer Behaviour;

  Sammanfattning : In today's society, the levels of consumption are higher than ever, and we live in an era where sustainable development needs more attention. Fast fashion firms, in particular, have a negative impact on the situation, and customer’s consumption of clothes has resulted in several threats for the planet. LÄS MER