Sökning: "Fast-fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet Fast-fashion.

 1. 1. Swipe to buy? : Examining the influence of Instagram and TikTok onmillennials fast fashion purchases

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yahya Qayyum; Omar Wattar; Faisal Aljalab; [2024]
  Nyckelord :User-Generated Content; Millennials; Fast Fashion Industry; Ultra fast fashion; Digital Marketing; Consumer Behavior; Instagram; TikTok; Qualitative Research; Social Influence Theory; Buying Behavior Theory.;

  Sammanfattning : This thesis explores the influence of User-Generated Content (UGC) on the purchasingdecisions of millennials in the fast fashion industry, particularly through the platformsInstagram and TikTok. The research delves into the transformation from offline to onlinemarketing within the fast fashion sector, examining both fast-fashion and ultra-fast fashion tounderstand UGC's impact on consumer behavior, including environmental and ethicalconcerns. LÄS MER

 2. 2. Influerad av influencers : En kvalitativ studie om unga kvinnors syn på influencers kommunikation på sociala medieplattformar med fokus på impulsköp och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Lundberg; Ida Malmberg; [2024]
  Nyckelord :Influencer; impulse buying; fast fashion; environmental awareness; marketing communication; Influencer; impulsköp; snabbmode; miljömedvetenhet; marknadskommunikation.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how young female students aged 20–25 perceive influencer marketing communication on social media and its correlation with their impulsive purchases within the fast fashion industry. The study involves eight interviews to gain an understanding of these consumers' behavior during impulse purchases. LÄS MER

 3. 3. GREENWASHING INOM FAST FASHION OCH DESS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERS KÖPINTENTION I SVERIGE : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Fogde; Marrah Bahtitti; Samuel Flodin; [2024]
  Nyckelord :Köpintention; Varumräkesattityd och Greenwashing;

  Sammanfattning : Greenwashing has a negative impact on the consumer's brand attitude where it often leads to a reduced purchase intention. In other words, there is a strong relationship between greenwashing and a reduced purchase intention. This study applies to all age groups with greater impact on individuals between 45-50 years. . LÄS MER

 4. 4. Mot en hållbar modeindustri med hjälp av Marknadsföring - En kvalitativ studie om hur fast fashion företag kan använda sig av hållbar marknadsföring för att främja hållbarhet inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Persson; Matilda Nordström; [2023-09-22]
  Nyckelord :ohållbar marknadsföring; greenwashing; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie undersöker hur fast fashion företag kan använda Gordons ramverk för hållbar marknadsföring i syfte att främja hållbar konsumtion och minska de negativa konsekvenserna för samhället och miljön. Överkonsumtionen inom modeindustrin beror delvis på att produkterna är billiga och produceras för snabb försäljning, vilket leder till ohållbara marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Time is Tik(Tok)ing: An Insight on Contemporary Media Consumer Behavior - An exploratory study on user-generated content’s potential impact on contemporary media consumption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hilal Ahmad; Isak Rydén; [2023-07-03]
  Nyckelord :Media consumption; user-generated content; fast media; TikTok; addictive behavior; trends; media multitasking; social TV;

  Sammanfattning : The drastic entrance and growth of TikTok during the last years have introduced new ways of consuming entertainment which has been adopted by individuals globally. Due to its novelty this type of media consumption is a rather understudies subject, which is why this study will explore new tendencies and behaviors occurring among consumers to provide inspiration for further research. LÄS MER