Sökning: "Fast-fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet Fast-fashion.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Nyckelord :Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and consumers green purchasing priorities in fashion : What the industry’s impact on the environment means for the consumers’ priorities when purchasing new apparel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Augustsson; Jennie Granberg; [2022]
  Nyckelord :Environmentally Conscious; Eco-collection; Environmental Degradation; Fast Fashion; Green Marketing; Sustainability Report; Transparency;

  Sammanfattning : In this era of environmental upheaval, this study sought clarity on the matter of green purchasing behavior. How the fashion industry’s specific impact on the environment has affected consumers' attitude towards companies and their collections. LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketings påverkan på köpbeteende och klädkonsumtion hos Millennials & Generation Z

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Helles; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Fast Fashion; Consumer behavior; Impulsive buying behavior; The environmental impact of the fashion industry;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en effektiv marknadsföringsmetod för att öka köpbeteendet hos konsumenter. Uppsatsens fokus är att undersöka Millenials och Generation Z:s klädkonsumtion av Fast Fashion och hur de påverkas av Influencer marketing samt förhållningssätt till miljöfrågor vid klädköp. LÄS MER

 5. 5. Sex säljer! Sexualisering av kvinnan inom digital marknadskommunikation : En studie med modebranschens fast fashion-segment i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Widjestam; Amanda Skoglund; Rebecka Enevoldson; [2022]
  Nyckelord :symbols for sex; sexualization of women; marketing communication; digital marketing communication; fast fashion; marketing culture; sexual messages; Symboler för sex; sexualisering av kvinnan; marknadskommunikation; digital marknadskommunikation; fast fashion; marknadsföringskultur; sexuella budskap;

  Sammanfattning : Sedan långt tillbaka i tiden har sexualisering använts inom marknadsföring som ett strategiskt verktyg för att öka och bibehålla konsumenters uppmärksamhet. Numera har digitaliseringen av marknadskommunikation lett till att konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet är hårdare än någonsin. LÄS MER