Sökning: "Fasta"

Visar resultat 1 - 5 av 1554 uppsatser innehållade ordet Fasta.

 1. 1. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En intervjustudie med förskollärare där förskolan har Grön flagg certifikat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Staxäng; [2020]
  Nyckelord :Education; Green flag; Preschool teachers; Sustainable development; Förskollärare; Grön flagg; Hållbar utveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och därför är hållbar utveckling i förskolan viktigt. Studiens syfte är att åskådliggöra hur förskollärare resonerar om hållbar utveckling inom de tre dimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig) av hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER

 4. 4. Elevers matematiksvårigheter : Gymnasieelevers egna beskrivningar av sina låga prestationer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Magnus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; gymnasiet; stödundervisning; sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Svårigheter i matematik skapar problem, på flera nivåer, dels för de enskilda eleverna, då matematiken används i andra skolämnen och för samhället i stort, med Sveriges uttalade ambition att vara en kunskapsnation. Det är därför viktigt att förstå vad det är som gör matematik svårt och en grundläggande komponent i den förståelsen är elevernas egna beskrivningar av sina låga prestationer. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors förebyggande arbete med elever i åldrarna 10- 15 år som deltar i fastan under Ramadan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Hammarstrand; Rebecca Haraldsson; [2019-11-27]
  Nyckelord :Fasta; Förebyggande arbete; Ohälsa; Ramadan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Background: More and more children and adolescents in Sweden participate in Ramadan,one of Islam’s biggest yearly celebrations. In Sweden pupils are bound to school participationbut they also have religious freedom by law. According to research, fasting can have anegative effect on pupils’ health and school performance. LÄS MER