Sökning: "Fastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 2251 uppsatser innehållade ordet Fastigheter.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER

 2. 2. Avdragsrätt i blandad verksamhet : Särskilt avseende fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Bergendahl; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Är svenska fastighetsbolag redo för EU:s taxonomi?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Olle Birlev; [2023]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; fastighetsbranschen; EU:s taxonomi; miljö; hållbar utveckling; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; taxonomirapportering; NFRD; CSRD; mäta hållbarhet; PropTech; digitalisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljö-och klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga och bygg- och fastighetsbranschen står för en väsentlig del av klimatutsläppen. Det ställer krav på omställning och för att påskynda detta behövs innovationer inom digitaliseringsområdet. LÄS MER

 4. 4. Fastighet, brukningsenhet eller tomt - vad säger lagen om begreppen?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Dino Krcic; [2023]
  Nyckelord :Real property; real estate; plot; building land; plot of land; farm unit; tax unit; shares; real estate law; fee; real estate tax; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom fastighetsrätten är begreppet fastighet centralt. Fastighetsrätten utgår ibland från fastighet och ibland från andra begrepp så som brukningsenhet, tomt och värderingsenhet. Ibland används begreppen som synonymer till fastighet vilket försvårar tolkningar av diverse lagar. LÄS MER

 5. 5. Samhällsbyggnadskonsekvenser av riksgränsens rättsliga reglering mellan Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emilia Eliaeson; Matilda Nilsson; [2022]
  Nyckelord :national border; tractat; border overhaul; cross-border buildings; property formation; property exits; suitable property units; NorwaY; riksgräns; traktat; gränsöversyn; gränsöverskridande byggnader; fastighetsbildning; utfarter; lämplig fastighet; Norge;

  Sammanfattning : Sveriges och Norges geografiska landområde skiljs av riksgränsen. Riksgränsen är den längsta i Europa och avgränsar svensk och norsk lagstiftnings tillämpningsområde. Syftet med studien är att utreda vilken påverkan riksgränsen mellan Sverige och Norge har på samhällsbyggnadsprocessen i gränsnära områden. LÄS MER