Sökning: "Fastighetsel"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Fastighetsel.

 1. 1. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 2. 2. Förändrad energianvändning i en kontorsbyggnad i Gävle till följd av covid-19-pandemin : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Erica Larsson Lundh; [2021]
  Nyckelord :energy consumption; building energy performance; office building; occupancy; covid-19; teleworking; energikonsumtion; energiprestanda; kontorsbyggnad; personlast; covid-19; distansarbete;

  Sammanfattning : Since COVID-19 was declared a pandemic by the World Health Organization(WHO) in March 2020, teleworking, or working from home, has been used to an increasing extent by companies and organisations all over the world. Evidence suggests that teleworking will become part of “the new normal”, why teleworking-related research will be of value in a long-term perspective. LÄS MER

 3. 3. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER

 4. 4. Ett hållbart campus : Verksamhetens påverkan på energianändningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robin Lindfors; Niklas Luiga; Albin Wulfsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ser över energianvändningen i tre av byggnaderna på KTH:s campus på Valhallavägen under fyra månader 2019 och motsvarande månader 2020. Byggnaderna som innefattas i studien är A0043003 (huvudbyggnaden), A0043038 (M-byggnaden) och A0043032 (U-huset). LÄS MER

 5. 5. Energiberäkningar, energiuppföljningar och systemlösningar : Skanskas flerbostadshus i Stockholmsområdet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Anthony Haddad; [2020]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Deviation; Energiberäkning; Energianvändning; Avvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att analysera avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning för ett antal flerbostadshus i Stockholm. Detta är ett ämne som har uppmärksammats av myndigheter och företag, samtidigt som att energikraven blir ständigt tuffare. LÄS MER