Sökning: "Fastighetsförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Fastighetsförvaltning.

 1. 1. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande Julia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:13.... LÄS MER

 2. 2. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:13.... LÄS MER

 3. 3. Utveckling av besiktningsmetoder : En fallstudie i att anpassa en besiktningsmodell för Strängnäs Fastighets AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Einarsson; Robertsson Daniel; [2020]
  Nyckelord :Facility management; Property management; Status inspection; Maintenance; Inspection model; Existing buildings; Customized inspection model; Public facility management; Fastighetsförvaltning; Underhåll; Besiktningsmodell; Statusbesiktning; Befintliga byggnader; Standardisering; Offentligt fastighetsförvaltande.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to develop and evaluate an inspection model that will facilitate the work for Strängnäs Fastighets AB inspectors. Method: The method of this study consists of a case study in which the company´s routines was analyzed through site visits, interviews, review of the work routines and documents. LÄS MER

 4. 4. Värderingssystem inom fastighetsförvaltning : En kvalitativ studie över förvaltningen av specialenheter i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Edvin Almgren; [2020]
  Nyckelord :värderingssystem; specialenheter; fastighetsförvaltning; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de motstridigheter och de enhälligheter som existerar mellan de två värderingssystemen som styr beslutsfattandet vid förvaltningen av fastigheter, det vill säga det ekonomiska och det sociala värderingssystemet. Detta studeras genom en undersökning av huruvida förvärvsarbetande inom kommunalt ägda bolag i Uppsala kommun kan vidta specifika åtgärder som skapar både ekonomiska och sociala värden vid förvaltningen av specialenheter. LÄS MER

 5. 5. Kundbaserad fastighetsförvaltning – Kundnöjdhetens påverkan på fastighetsförvaltning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tobias Ronström; Joakim Källqvist; [2020]
  Nyckelord :Real estate management; Customer satisfaction; Customer-oriented management; Fastighetsförvaltning; Kundnöjdhet; Kunddriven förvaltning;

  Sammanfattning : Fastighetsförvaltning var tidigare ett tekniskt område där arbetet utgick från fastigheterna.Detta är något som inte det närmsta passar in på dagens fastighetsförvaltning, som utgår från flera intressenter och parametrar. Förvaltningen utgörs idag av flera tjänster som fungerar som ett helhetserbjudande för hyresgästerna. LÄS MER