Sökning: "Fastighetsförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Fastighetsförvaltning.

 1. 1. Effektiv informationshantering vid fastighetsförvaltning och dess kostnadspåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Paldeak; Oscar Halleröd; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering är en fas som alla branscher har mött eller kommer att möta. I den konservativa samhällsbyggnadsbranschen så är digitalisering något som ständigt märks av mer och mer. LÄS MER

 2. 2. Hyresgästmix i köpcentrum : En kvalitativ studie ur ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Sollén; Petronella Pettersson Spångäng; [2021]
  Nyckelord :Shopping center; tenant mix; property management; customer flow; anchor store; image; Köpcentrum; hyresgästmix; fastighetsförvaltning; kundflöde; ankarbutik; image;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar hyresgästmixen i köpcentrum ur ett förvaltningsperspektiv. Förvaltning av köpcentrum skiljer sig åt från andra typer av fastighetsförvaltning. Den största skillnaden är att fastighetsägarna och hyresgästerna är beroende av varandra för att lyckas. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av branscher kopplade till fastighetsförvaltning – En kartläggning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Wiphagen; Sergiu Farcas Lohan; [2021]
  Nyckelord :Property Management; Digitalization; Innovation; Smart buildings; Efficiency; Fastighetsförvaltning; Digitalisering; Innovation; Smarta byggnader; Effektivisering;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen anses vara en av de branscher som mer motvillig än andra när det kommer till digital utveckling. Varför? När det även på högsta politiska nivå har sagts att Sverige ska vara bäst i världen på att använda och utnyttja digitaliseringens möjligheter, är det lätt att förstå att digitaliseringen som sådan är här för att stanna. LÄS MER

 4. 4. Artificial intelligence as a decision support system in property development and facility management

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Berggren; Martin Gunnarsson; Johannes Wallin; [2021]
  Nyckelord :artificial intelligence; property development; facility management; decision support system; machine learning; risk analysis; market analysis; risk matrices; AI health care planning; process mapping; artificiell intelligens; fastighetsutveckling; fastighetsförvaltning; riskanalys; marknadsanalys; beslutsstödssystem; maskininlärning; riskmatris; AI-vårdplanering; processkartläggning;

  Sammanfattning : The construction industry has been hesitant for a long time to apply new technologies. In property development, the industry relies heavily on employees bringing experience from one project to another. These employees learn to manage risks in connection with the acquisition of land, but when these people retire, the knowledge disappears. LÄS MER

 5. 5. Pandemins effekter på fastighetsbolags förvaltning : En kvalitativ studie om fastighetsförvaltningen i fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Anton Bjerborn; Anton Berg; [2021]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; fastighetsförvaltning; drift- och underhållsarbete.;

  Sammanfattning : Title: Pandemic's impact on real estate companies - a qualitative study of privately owned and commercial real estate companies' management during the pandemic. Authors: Anton Berg and Anton Bjerborn Keywords: Commercial properties, property management, operation and maintenance work. LÄS MER