Sökning: "Fastighetsförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Fastighetsförvaltning.

 1. 1. Effektiv informationshantering vid fastighetsförvaltning och dess kostnadspåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Paldeak; Oscar Halleröd; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering är en fas som alla branscher har mött eller kommer att möta. I den konservativa samhällsbyggnadsbranschen så är digitalisering något som ständigt märks av mer och mer. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i fastighetsbranschen : Faktorer som hindrar implementering av digitala lösningar i förvaltningsverksamheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jens Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Real Estate; Digitalization; Property Management; Fastigheter; Digitalisering; Fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har under lång tid revolutionerat många branscher. Fastighetsbranschensomställning har varit långsam även om digitaliseringen nu börjat ta fart även där. Denklassiska affärsmodellen har länge varit lönsam och det innebär ett risktagande att ta förstasteget. LÄS MER

 3. 3. Hyresgästmix i köpcentrum : En kvalitativ studie ur ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Sollén; Petronella Pettersson Spångäng; [2021]
  Nyckelord :Shopping center; tenant mix; property management; customer flow; anchor store; image; Köpcentrum; hyresgästmix; fastighetsförvaltning; kundflöde; ankarbutik; image;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar hyresgästmixen i köpcentrum ur ett förvaltningsperspektiv. Förvaltning av köpcentrum skiljer sig åt från andra typer av fastighetsförvaltning. Den största skillnaden är att fastighetsägarna och hyresgästerna är beroende av varandra för att lyckas. LÄS MER

 4. 4. Digital modell: fastighetsförvaltares framtida verktyg vid val av energieffektiviserande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Johanna Söderlund; Albin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digitalmodell; fastighetsförvaltning; energiförbrukning; energikartläggning; BIM; effektivisering; energisystem; analys och simulering.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den genomförda undersökningen är att få en grundläggande förståelse för hur digitala verktyg och modeller kan användas för att energieffektivisera en äldre fastighet, Science Park i Jönköping. Genom att intervjua tre olika aktörer, en fastighetsförvaltare, en specialist inom digitala verktyg och en specialist inom energianalyser har det bidragit till grundläggande kunskaper för hur deras arbetssätt kan tillämpas för att kunna energieffektivisera Science Park. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av branscher kopplade till fastighetsförvaltning – En kartläggning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Wiphagen; Sergiu Farcas Lohan; [2021]
  Nyckelord :Property Management; Digitalization; Innovation; Smart buildings; Efficiency; Fastighetsförvaltning; Digitalisering; Innovation; Smarta byggnader; Effektivisering;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen anses vara en av de branscher som mer motvillig än andra när det kommer till digital utveckling. Varför? När det även på högsta politiska nivå har sagts att Sverige ska vara bäst i världen på att använda och utnyttja digitaliseringens möjligheter, är det lätt att förstå att digitaliseringen som sådan är här för att stanna. LÄS MER