Sökning: "Fastighetsmäklarens personliga ansvar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fastighetsmäklarens personliga ansvar.

 1. 1. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklaren och standardavtalen - En rättsvetenskaplig studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Ekstrand; Thim Falk; [2018]
  Nyckelord :Standardavtal; Fastighetsmäklare; Utveckling; Utvecklingskedja; Personligt ansvar;

  Sammanfattning : I fastighetsmäklarbranschen är det idag brukligt att som fastighetsmäklare använda sig av standardavtal i samband med överlåtelser. Dessa avtal utvecklas i tre steg innan det når den enskilde fastighetsmäklaren, en så kallad utvecklingskedja. LÄS MER