Sökning: "Fastighetspaketering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Fastighetspaketering.

 1. 1. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Paketering av Fastigheter : Innebär paketeringsutredningen ett hot mot den svenska fastighetsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Karoumi; [2017]
  Nyckelord :Real Estate Law; Property Packaging; Commercial Real Estate; Fastighetsjuridik; Fastighetspaketering; Kommersiella Fastigheter; Fastighetsförsäljning;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv. På senare år har branschen upplevt stora framgångar, samt lyckats leverera goda resultat. Det är något som både främjats till följd av vårt överlag låga ränteläge, samt då branschen kännetecknats av en god lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Fastighetspaketering - Hur bör man sätta stopp för ett oönskat skatteplaneringsförfarande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Jung; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; fastighetspaketering; paketering; skatteplanering; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Istället för att ett bolag säljer en fastighet direkt kan bolaget sälja ett dotterbolag som äger fastigheten och därmed undgå beskattning på vinsten på försäljningen tack vare reglerna om näringsbetingade andelar. Förfarandet kallas fastighetspaketering. LÄS MER

 4. 4. Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carina Borgman; [2015]
  Nyckelord :Kattrumpa; fastighetspaketering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paketering av fastigheter är idag en vanlig åtgärd inför en stundande försäljning av en eller flera fastigheter. Det vanligaste sättet att paketera en fastighet på är att ett dotterbolag bildas, varpå fastigheten överlåts till dotterbolaget till ett underpris. LÄS MER

 5. 5. Fastighetspaketering och skatteflykt - ur ett företagsekonomiskt och statligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Edler; [2015]
  Nyckelord :Skatterätt; företagsekonomisk fastighetsrätt; fastighetspaketering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ska redogöra för hur regleringen av fastighetspaketering förhåller sig till det svenska skattesystemets värderingar. Värderingarna tar fasta på skattesystemets effektivitet och neutralitet och uppsatsen ska utreda huruvida fastighetspaketering påverkar dessa värderingar. LÄS MER