Sökning: "Fastighetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet Fastighetsrätt.

 1. 1. Förhandsavtal vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter : Ett bidrag till diskussionen om giltighet, frånträdande och till sammanhanget hänförliga konsumentskyddsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Wessman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; förhandsavtal; bostadsrätt; konsument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lokalhyresgästens skadebegränsningsskyldighet : En kritisk studie av lokalhyresgästens skyldighet att begränsa sina skador vid obefogad uppsägning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ejdesjö; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; skadebegränsningsskyldighet; lokalhyresrätt; skadestånd; allmänna skadeståndsrättsliga principer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Errors and deficiencies in real estate can lead to excessive costs for the buyer. Particularly if the buyer is a consumer. The buyer of a property has, among other things, a far-reaching obligation to examine the real estate before buying it. LÄS MER

 4. 4. Lite snett är också rakt - En rättsdogmatisk analys av konsumenttjänstlagens krav på ett fackmässigt utförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Novak; [2019]
  Nyckelord :Fackmässigt; förmögenhetsrätt; fastighetsrätt; myresjöhusfallet; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Betydelsen och innebörden av konsumenttjänstlagens fackmässighetsbegrepp som återfinns i 4 § KtjL är svårdefinierbar. Lagen som tillämpas på flera olika typer av tjänster saknar en specifik definition på en tjänsts praktiska utförande. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsrätt : Upplysningsplikt respektive undersökningsplikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mirelle Ramberg; Anna Sjöwall; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; undersökningsplikt; upplysningsplikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER