Sökning: "Fastighetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet Fastighetsrätt.

 1. 1. Förhandsavtal vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter : Ett bidrag till diskussionen om giltighet, frånträdande och till sammanhanget hänförliga konsumentskyddsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Wessman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; förhandsavtal; bostadsrätt; konsument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lokalhyresgästens skadebegränsningsskyldighet : En kritisk studie av lokalhyresgästens skyldighet att begränsa sina skador vid obefogad uppsägning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ejdesjö; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; skadebegränsningsskyldighet; lokalhyresrätt; skadestånd; allmänna skadeståndsrättsliga principer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fel och brister i fastighet kan leda till mycket kostnader för framför allt en konsu-ment. En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt som gör att köparen inte kan åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos liknande fastigheter samt omständigheterna vid köpet enligt 4 kap 19 § 2 st. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsrätt : Upplysningsplikt respektive undersökningsplikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mirelle Ramberg; Anna Sjöwall; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; undersökningsplikt; upplysningsplikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Problematiken i praktiken kring förhandsavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rebecca Katsivelis; Jonathan Kaya; [2019]
  Nyckelord :Pre purschase agreements; real estate contracts; Förhandsavtal; avtal fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Debatten kring förhandsavtal vid nyproduktion av bostadsrätter har de senaste 2–3 åren variten het diskussion i media och i samhället. Denna debatt och problematik kring förhandsavtaluppstod i samband med att priserna på bostadsmarknaden började sjunka våren 2017. LÄS MER