Sökning: "Fastighetsskatter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fastighetsskatter.

 1. 1. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. En studie om fastighetstaxeringssystem : -Vad kan Sverige lära av England och Wales

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Joel Vestby; Henrik Storm; [2013]
  Nyckelord :Property taxation; Sweden; England; Wales; Council Tax; Rating.; Fastighetstaxering; Sverige; England; Wales; Council Tax; Rating.;

  Sammanfattning : According to the client, land survey of Sweden, there is no current information regarding other well developed property tax systems. This information is necessary in order to analyze the effectiveness and develop the Swedish system. LÄS MER