Sökning: "Fastighetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Fastighetsvärdering.

 1. 1. The Effects of E-commerce on Retail Property Values : A study about how the growth of e-commerce affects property values in the retail real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Lund; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; retail; real estate; property valuation; Property values; omni-channel retailing; E-handel; detaljhandel; fastighetsvärdering; fastighetsvärden; multikanaler;

  Sammanfattning : With new ways of shopping, it could be assumed that not all actors within the retail sector will come out as winners. As the growth of e-commerce has been continuously rapid over many years, there is evidence for physical retailers suffering of sales losses. LÄS MER

 2. 2. Värdepåverkan av swimmingpool på småhusfastigheter i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Amanda Jones; Mikaela Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Fastighetstaxering; ortsprismetod; småhusfastighet; fastighetsvärdering; swimmingpool;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att den ska bidra med kunskap kring hur mycket en utomhusswimmingpool påverkar marknadsvärdet för småhusfastigheter i Gävle. Bakomliggande anledning till varf.r studien genomf.rs . LÄS MER

 3. 3. Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christofer Pool Wiklund; Josefine Havdelin; [2020]
  Nyckelord :Property valuation; recession; financial crisis; Fastighetsvärdering; lågkonjunktur; finanskris;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. LÄS MER

 4. 4. Klientinflytande vid bostadsvärderingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Wilsson; Annie Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Client influence; property valuation; Klientinflytande; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : En fastighetsvärdering är en komplex process som innebär att fastighetsmäklaren bör samla in nödvändig och relevant information om fastigheten och marknaden, samt agerar oberoende och inte utsätts för påtryckningar från omgivningen. Ett fenomen som då kan uppstå är klientinflytande, vilket innebär att klienten försöker påverka fastighetsmäklaren att justera värderingsbeslutet. LÄS MER

 5. 5. Coworking och dess påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Wisseng; Linnea Ölund; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Commercial real estate; Valuation; Flexible office space; Coworking; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Flexibla kontorslösningar;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade, globala och ständigt uppkopplade samhället har gjort att branscher ocharbetsplatser förändras. Inom fastighetsbranschen har coworking blivit ett allt mer känt fenomen ochtar över allt större andel av den totala kontorsmarknaden. LÄS MER