Sökning: "Fastighetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Fastighetsvärdering.

 1. 1. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Riktvärdet på tomtmark : En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar orsaker till värdeskillnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna Nilsson Sparf; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Property assessment; property valuation; rateable value; benchmark; plot of land; agriculture; detached houses; preparation work; value area; mass valuation; Fastighetstaxering; fastighetsvärdering; taxeringsvärde; riktvärde; tomtmark; Lantbruk; småhus; förberedelsearbete; värdeområde; massvärdering;

  Sammanfattning : I Sverige taxeras alla fastigheter vart tredje år (förutom industri och elproduktion som görs vart sjätte år) med antingen en allmän eller förenklad fastighetstaxering. En arbetsgrupp bestående av personer från Skatteverket, Lantmäteriet och ett värderingsföretag arbetar tillsammans med förberedelsearbetet inför en taxering. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsvärderares hantering av investeringsstöd för hyresfastigheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Max Boberg; Gabriel Egerup; [2021]
  Nyckelord :Bostadssubventioner; fastighetsvärdering; investeringsstöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Riktvärdet på tomtmark : En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar värdeskillnader över tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sandra Hellner; [2021]
  Nyckelord :Property assessment; assessed value; property valuation; plot of land; value area; guide value; Fastighetstaxering; taxeringsvärde; fastighetsvärdering; tomtmark; värdeområde; riktvärde;

  Sammanfattning : Riktvärdet på tomtmark har visat sig skilja mellan småhus på lantbruk och småhus på landsbygd. Detta uppmärksammades första gången av Lantmäteriet vid en jämförelse av taxeringen för lantbruk 2017 och småhus 2018. De har efter detta lyft problemet i arbetsgruppen som arbetar med förberedelsearbetet inför taxering. LÄS MER