Sökning: "Fastighetsvärderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Fastighetsvärderingar.

 1. 1. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 2. 2. Adoption of Artificial Intelligence in Commercial Real Estate : Data Challenges, Transparency and Implications for Property Valuations

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Didier Ineza Kayihura; [2021]
  Nyckelord :Artificial intelligence; commercial property; transparency and data for valuation; Artificiell intelligens; kommersiella fastigheter; transparens och värderingsdata;

  Sammanfattning : Investment decision in the property market is closely connected to property valuation. Thus, accuracy of valuation results and deep analysis of the market is essential. Artificial Intelligence (AI) models have been successfully adopted in different fields and markets. LÄS MER

 3. 3. Interiörs påverkan på lägenheters pris och värdering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Hemmingsson; Adrian Häusler Redhe; [2021]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; Housing Evaluation; Housing Market; Machine Learning; Stockholm; Convolutional Neural Networks; Bostadsvardering; Bostadsmarknad; Maskininlärning; Stockholm;

  Sammanfattning : Fastighetsvärderingar har historiskt sett utförts av mäklare eller experter på området. Med den växande mängden verktyg på internet för värderingar uppstår frågan hur väl verktygen presterar och vad som kan göras för att förbättra dem. LÄS MER

 4. 4. Incorporation of Alternative income Streams Into the Lessor’s Business Model and it’s Effects on a Building Asset Value : A Case Study on Stockholm’s Private Rental Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Medlöv; José Maria Robles; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Digital platforms; Sharing economy; Value creation; Operational efficiency; User-centeredness; Service brokerage; Serviceoriented mindset; Enterprise; Digitalisering; Digitala plattformar; Delningsekonomi; Värdeskapande; Operativ Effektivitet; Användarcentrerad; Tjänstefördelning; Serviceinriktad-tänkesätt; Företag;

  Sammanfattning : Digital platforms and tools have already taken over a large part of human daily lives and with the latest pandemic of COVID-19 it is clear how these technological trends have just increased, in both intensity and complexity, across most of the different aspects that comprehend our everyday activities. For instance, people are staying more at home and people now socialize, consume and work with help of different digital tools, which in other words means that the homes’ original role is changing to a more multifaceted and integral function. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christofer Pool Wiklund; Josefine Havdelin; [2020]
  Nyckelord :Property valuation; recession; financial crisis; Fastighetsvärdering; lågkonjunktur; finanskris;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. LÄS MER