Sökning: "Fatehpur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fatehpur.

  1. 1. Women’s participation in local politics : A comparative study of four Indian districts

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Louise Glimbert; [2020]
    Nyckelord :Political participation; Panchayati Raj; Gram Sabha; Andhra Pradesh; Uttar Pradesh; Jhansi; Fatehpur; Anantapur; Guntur.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER