Sökning: "Fatema Al-rudainy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatema Al-rudainy.

  1. 1. Kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Fatema Al-rudainy; Analyn Bernados Kjaerran; [2011]
    Nyckelord :Content analysis; Experience; Iinformation; Support; Treatment; Urethral; Catheter; Women;

    Sammanfattning : Al- Rudainy, F & Bernados-Kjaerran, A. Kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter. En empirisk studie om kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER