Sökning: "Fatemeh Mahmoudi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatemeh Mahmoudi.

  1. 1. Marknadschefers syn på chefsrollen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Krüger; Sebastian Fransson; Fatemeh Mahmoudi; Johan Arnesson; [2010]
    Nyckelord :Marknadschef; chefsroll; ledarskap; förväntningar; kreativitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats belyser yrket marknadschef, vi vill studera vilka förväntningar de intervjuade marknadscheferna själva hade inför sina karriärsval. Vidare undersöks huruvida dessa förväntningar infriats eller inte och hur marknadscheferna själva upplever att deras roll ser ut idag. LÄS MER