Sökning: "Father"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet Father.

 1. 1. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 2. 2. Fadern är alltid säker : Föräldraskapsdiskurser i familjerättslig ärendehantering av transnationella surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Elinor Forsheden Sidoli; [2019]
  Nyckelord :discourse; surrogacy; parenthood; kinship; social workers; repropreneur; diskurs; surrogatmoderskap; föräldraskap; släktskap; familjerättssekreterare; reproprenörskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how discourses on parenthood are articulated and negotiated by social workers in Sweden, in relation to handling legal parenthood after transnational surrogacy. The study is based on interviews with eight different social workers from different parts of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Är mamma eller pappa bäst? : En kvantitativ undersökning om hur könstillhörighet påverkar socialsekreterares bedömningar av föräldraförmåga.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Björnholm Hurtigh; Lisa Regnander; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; socialtjänst; bedömningar; föräldraskap;

  Sammanfattning : The purpose of the work is to investigate whether investigations and assessments regarding children within the social services are affected by the parent's and/or social worker's gender affiliation. The work has been carried out quantitatively through web surveys which were answered on the basis of a case description. LÄS MER

 4. 4. "Det är hennes show, inte min." : Nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Axelmalm; Sanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Fathers; experiences; childbirth.; Fäder; upplevelser; barnafödande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förr i tiden var barnafödande enbart kvinnans område, men idag ses det som en självklarhet att även inkludera fäderna i förlossningsrummet. Det är barnmorskans uppgift att ta hand om barnafadern, likväl som den födande kvinnan. Syfte: Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande. LÄS MER

 5. 5. Effekter av höjd inkubationstemperatur på ventilationshastighet, som ett mått på metabolism, hos öring (Salmo trutta)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2019]
  Nyckelord :brown trout; salmo trutta; ventilation rate; incubation temperature; global warming; öring; salmo trutta; ventilationshastighet; inkubationstemperatur; global uppvärmning;

  Sammanfattning : The average global temperature is expected to rise by 3-5 °C at the end of the century, as a consequence of global warming. Negative effects are expected on poikilothermic animals, including fish, with changes in their physiology including metabolism. LÄS MER