Sökning: "Fatigue Assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Fatigue Assessment.

 1. 1. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; compassion satisfaction; emergency; nurses; stress burnout; akutsjukvård; compassion fatigue; compassion satisfaction; sjuksköterska; stress utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag ett högt tempo inom akutsjukvård och sjuksköterskan förväntas vara mångkunnig genom göra snabba bedömningar, möta patienters lidande samt prioritera akuta patienter i en stressig arbetsmiljö. Att ständigt arbeta i en påfrestande arbetsmiljö med lidande patienter och ett högt arbetstempo kan bidra till att sjuksköterskan utvecklar compassion fatigue vilket innebär att empatiförmågan avtar. LÄS MER

 2. 2. Implementation av en vibrotaktil alarmklocka : Undersökning av lämpliga input-signaler och parametrar för ett behagligt och alert uppvaknande och tillhörande utvecklingskostnader

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Torbjörn Oliveira Lunå; [2018]
  Nyckelord :REM - rapid eye movement; embedded systems; traffic safety; calculations; tactile stimulation; REM - rapid eye movement; inbyggda system; trafiksäkerhet; kalkyler; taktil stimulering;

  Sammanfattning : Att köra fastän trötthet upplevs är en erkänd trafikfara. Om en förare idag kör när denne är trött klassas det som vårdslöshet i trafiken. Dock är det nästan omöjligt att vid en olycka påvisa att olyckan skedde för att en förare var trött. LÄS MER

 3. 3. Virtual Sensing for Fatigue Assessment of the Rautasjokk Bridge

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sara Lundman; Patrick Parnéus; [2018]
  Nyckelord :Fatigue Assessment; Virtual Sensing; Steel Bridges; Eurocode; Field Monitoring; Finite Element Model;

  Sammanfattning : This thesis treats virtual sensing for fatigue assessment of steel bridges. The purpose is to develop avirtual sensing method to use in the fatigue assessment process. The aim for the virtual sensing method is to only depend on strain measurements located on the bridge structure. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS MÖTE MED DÖENDE PATIENTER.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Erlström; Doris Porter; [2018]
  Nyckelord :Competence developmen; Coping; End of life care; Nurses perspective; Palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har många olika arbetsuppgifter och att vårda döende patienter, är något som en del sjuksköterskor kommer att träffa på någon gång under sin karriär. Att vårda döende patienter påverkar sjuksköterskan, särskilt de som inte har varit med om detta tidigare. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskan och telefonrådgivningen: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Asra AL-Gerty; [2018]
  Nyckelord :District nursing and telephone advice: A literature study; Distriktssköterska; primärvård; telefonrådgivning; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Distriktssköterskan gör bedömning, hänvisar, ger råd och stöd samt information till allmänheten vid telefonrådgivning. Telefonrådgivning är en växande del av vården och är ett komplext område inom hälso- och sjukvården, där distriktsköterskor möter många nya situationer och utmaningar. LÄS MER